Tak

Ett vackert tak gör skillnad. Taket håller regnet ute och värmen inne och när det inte längre lever upp till detta är det dags att lägga nytt tak och byta takpannor. En del hus är vackrare än andra och vilka takpannor som används spelar stor roll för helhetsintrycket. Sällan är det bara huset eller själva huskroppen som är fint. Takteglet ska stämma överens med husets karaktär och omgivning och naturligtvis är det också en fråga om personlig smak. Att lägga nytt tak och byta taktegel ökar husets värde, både ekonomiskt och estetiskt.