Skriv ut Tipsa Dela

Stödmurar L-stöd L-stöd 5 kN/m², not-not

Stabil släntlösning för trädgårdsändamål

Bygg stödmurar för terrasser och parkanläggningar, för vägar, lastplatser och lastfickor. Anpassa elementen efter användningsområde och omgivning. Våra prefabricerade L-stödmurar står lika stadigt vid höjdskillnader som på plan mark. Därför har de numera också en given plats i många andra typer av byggobjekt.

L-stöden med not-not fog finns i höjder från 0,4 m till 2,0 m. Välj mellan olika ytor som slät, rollad, matris eller med frilagd ballast. Stödmuren kan även kläs med tegel eller natursten. Det allra nyaste är våra L-stödmurar med ytor i grafisk betong.

Den mindre L-stödmuren 5 kN/m² är lämplig för trädgårdar och parkanläggningar med mindre höjdskillnader som t ex villaterrasser, handikappramper, uppfarter/nerfarter och parkeringsplatser för enstaka personbilar. Max axeltryck 15 kN.

Färger L-stöd 5 kN/m², not-not (1 st)

Naturgrå

Typ/System L-stöd 5 kN/m², not-not (2 st)

L-stöd not-not Not-not skiss