Fixa grunden med ALBA Kantelement

2015-08-17

Stabil form vid gjutning

Med ALBA Kantelement lägger du lätt grunden för alla typer av uppvärmda byggnader utan källare. Elemen-tet är tillverkat av armerat lättklinkerbetong som ger mycket god värmeisolering och har funnits på den Svenska byggmarknaden sedan 1979. Med gjutform, kantbalk och isolering i samma produkt sparar ALBA både arbetsinsatser, betong och armering. Uppbyggnaden av det prefabricerade kantelementen går smi-digt och snabbt och den utvändiga ytan behöver ingen ytterligare behandling men kan enkelt förskönas med vår granitbeklädnad Mushroom. Kantelementen lyfts enkelt på plats med hjälp av ingjutna lyftögglor.

Läs mer om ALBA Kantelement.

ALBA Kantelement