Det är enklare än du tror att bygga mur

2015-08-17

Låga murar ut mot gatan blir en allt vanligare syn i villaområden. Många bygger hellre en stabil mur än planterar en häck som måste ansas två gånger om året. Jämfört med häcken kräver en mur ingen skötsel.

Det är enklare än du tror att bygga en dekorativ trädgårdsmur i betongblock. Här får du 10 nyttiga tips på vägen när du planerar för ett murbygge på tomten. Börja fundera nu så är du klar att sätta igång när våren kommer!

10 frågor och svar om murar

Här svarar vi på de 10 vanligaste frågorna som vi brukar få kring att bygga mur. Se även vår steg-för-steg beskrivning för anläggning av blockmurar och hela vårt sortiment av Murblock.

 

 

Varför tippar vår gamla knäckstensmur?

Vi har inga stora buskar eller rötter som pressar på från insidan.

De flesta knäckstensmurar härstammar från 70-talet. När de byggdes var det många gånger inte så noga med underarbetet, och fogbruk förekom inte heller. Skiften torrstaplades vanligen på varandra. En sådan mur tappar med tiden i stabilitet. Varje gång jorden bakom fryser och töar så uppstår små rörelser som så småningom pressar ut muren.

Vi har planer på att bygga en låg mur mellan tomten och gatan. Hur bygger man upp grunden under muren?

-Skall man bygga en ny mur är det viktigt att gå grundligt tillväga. En blockmur måste alltid grundläggas på ett stabilt bärlager för att motverka tjälens rörelser under vintern. Att lägga murblocken direkt på gräsmattan eller mullen fungerar inte.

Gräv ut ett dike lite bredare än den tänkta muren och fyll det med bärlagergrus. Bärlagrets tjocklek avgörs bland annat av hur hög muren ska bli, vad den byggs av för material, var i landet den ligger och vad marken har för beskaffenhet. Ett riktvärde är 15-20 cm.

Bärlagret packas väl med mark-vibrator och avjämnas därefter med ett 2-3 cm tjockt lager sättsand i 0-4 mm stenstorlek. Det understa murskiftet påbörjas under marknivå. På detta sätt får du en långlivad mur som inte välter eller flyttar sig. 


Jag har hört att det skulle vara bra att gjuta en sula under muren. Det låter jobbigt. Måste man göra det?

Är det en mindre trädgårdsmur, under en meter, behövs ingen sula, utan det räcker med ett väl packat lager bärlagergrus. Till bärlagret används en stenstorlek på ca 0-45 mm. Ska muren vara högre än en meter eller byggas på ostabil mark (siltjord) blir en gjuten betongsula nödvändig.

Fråga då din närmaste S:t Eriks-återförsäljare om råd för detta.

Block Rustik i mur och trappa ger en inbjudande entré på en sluttande tomt.

Behöver vi ansöka om bygglov för att bygga en liten mur?

Normalt behöver man alltid bygglov om murens höjd överstiger 50 cm. Kolla med din kommun hur det ligger till. Det gäller för både rättuppstående murar och stödmurar med bakomliggande jordmassor.


Vår granne tipsade om jordarmeringsnät för att hålla muren på plats. Vad är det?

Murkonstruktioner under 60 cm behöver sällan jordarmeras. När man bygger högre än så, och har bak-omliggande jord, är det bra att jordarmera muren. Jordarmeringsnät är ett grovmaskigt plastnät som läggs in mellan murskiftena och bakåt i jorden. Det bildar tillsammans med bakfyllningen en stor klump som håller muren på plats och skyddar mot tjälskjutning.

Nätet är inte svårt att använda. Det kan köpas hos välsorterade återförsäljare.


Vårt tomt är väldigt kuperad med stora höjdskillnader från infarten och ner mot sjön. Kan vi lösa det med terrassering på något enkelt sätt?

Sluttande tomter med små eller större nivåskillnader ger ofta möjligheter till mer livfulla trädgårdsanläg-gningar än helt plan mark. Genom att terrassera marken och förbinda nivåerna med trappor får man en spännande tomt med möjlighet att bygga små enskilda trädgårdsrum.

Ett rum kan t ex bestå av ett stenparti och ett annat kan bli utsiktsplats med en liten stenlagd plats för ett bord och några stolar. Samma murblock kan ofta användas både till murar och trappor. Det kan krävas jordarmeringsnät för att hålla avsatserna på plats.

Murblock Brilliant passar både i svängar och sluttningar. Avslutas med en täckplatta.

Måste man limma murblocken?

Murar av betongblock är till skillnad från radade naturstensmurar, sk kallmurar, uppbyggda av exakt likadana block. Det betyder att de normalt inte klickar i varann och då behövs ett fogbruk för att hålla dem samman. Blockens tyngd till trots kan hoppande och klängande barn få de översta murblocken ur sitt läge och över sig. Därför rekommenderar vi att man limmar blocken med tunnfogbruk eller betonglim.


Jag har sett att det finns murblock med låsklack. Är det någon fördel med det?

Det finns flera murtyper där de enskilda blocken hakar i varann med en klack och ett spår. Det blir aktuellt framför allt när man bygger riktigt höga murar med jordtryck bakom. Då kan man uppnå en större stabilitet och behöver eventuellt bara limma det översta skiftet.

Det översta laget skall för övrigt helst vara plant, utan spår, för att ge en snygg avslutning på muren. Till lägre trädgårdsmurar är inte klack och spår nödvändigt, utan det fungerar lika väl att limma blocken.

Hur gör man om muren svänger?

Flera murtyper särskilda radieblock som är anpassade till en viss minsta radie. Vill du göra bågen större kan du öppna fogen mellan blocken i fram- eller bakkant och på så sätt öka radien. Du kan också dryga ut svängen genom att lägga in raka block mellan radieblocken.


Vi vill ha en färgglad mur som passar ihop med vårt hus.

S:t Eriks har murblock i många olika färger som smälter ihop med den marksten eller platta ni har i trädgårdens övriga markbeläggning. Det finns melerade färgtoner som ger lite mer liv åt muren, men också lugna basfärger som låter växter och inredning få större plats. Besök en återförsäljare i din närhet för att hitta en passande färgnyans till ert hus. Du kan även se färgprover på vår hemsida och i våra broschyrer.

 

Muren IGLO är ihålig och lätt att stapla upp. Bryt av långa mursträckor med pelare i samma material.