Entré med personlig prägel

2015-08-17

Att mötas av en vacker och välskött entré känns välkomnande och trevligt. Redan här bildar man medvetet eller omedvetet sig en uppfattning om hur resten av trädgården och huset ser ut. Samtidigt måste entrén vara funktionell och det kan vara en riktig utmaning att hitta lämpliga platser för cyklar, sopkärl och till och med brevlådan. Det kan finnas många möjligheter men också hinder och därför gäller det att tänka prak-tiskt.

Entrén bör även spegla bostaden och dess utseende. Det kan bli väldigt fel och konstigt om man kombi-nerar t ex en gärdesgård med en mexitegelvilla. Det finns plattor och marksten som matchar och smälter in i de flesta miljöer. Till ett äldre hus kan det bli fint med t ex gatsten om betongmarksten känns för modernt. En mur kan också ge ett enormt lyft åt tomten, inte bara som en avskiljare mot gatan eller garaget, utan också som avdelare i trädgården eller som en låg kant runt en rabatt.

Entré med Antiksten Grafit

Med ett väl utfört läggningsarbete och ett noggrant underarbete försäkrar man sig om att markbeläggningen håller länge. Tänk på att använda fiberduk för att förhindra materialvandring mellan de olika lagren och för att stoppa det ogräs som kommer underifrån. Packa stenfogarna väl, då får ogräset svårt att få fäste. Det är även bra att använda sig av ett ogräshämmande fogmaterial. Fogarna måste också återfyllas med jämna mellanrum då nötning från borstning, rengöring, väder och vind kan innebära att sanden minskas.

Entrén ger faktiskt det där första, viktiga intrycket. Att komma hem och känna sig glad och stolt när man närmar sig huset är en fantastisk känsla. Hela trädgården behöver inte grävas upp och allt behöver inte göras om på en gång. Det är detaljerna och sammanhållningen som räknas. Börja i liten skala, tänk stort och låt entrén spegla din personlighet.