Svenskt rekord,  hamn beläggs med 270.000 kvm marksten.

2019-08-26

Sedan oktober 2018 har vårt dotterbolag Stenteknik varit involverade i ett gigantiskt infrastrukturprojekt –  byggandet av Norvik hamn. Under 2019 har arbetet att stenbelägga hamnytan och containerupplag varit omfattande då hamnen skall stå helt färdig i maj 2020.

 

 

 

Transporter till en miljonstad 

Norviks hamn är en gigantisk infrastruktursatsning i Stockholm med avsikt att flytta containertrafiken från frihamnen i centrala Stockholm till Norviks hamn norr om Nynäshamn. Flytten möjliggör ett bättre transportflöde och minskat tryck på ett redan ansträngt vägnät i Stockholmsregionen. För sjötrafiken blir anlöpningen till hamn lättare då vägen till öppet hav är kortare och sjöledens medeldjup möjliggör genomfart för de allra största fartygen. Man kan även kan dra nytta av redan befintlig infrastruktur med intermodala trafiksanslutningar i anslutning till Norvik. Hamnbygget påbörjades 2016 och förväntas står klart i sin helhet maj 2020, och enligt uppgift fortskrider bygget enligt tidtabell.  

 

Marksten är perfekt för hamnar och andra fordonsintensiva miljöer.

Stockholms hamnar har valt marksten som slitlager vid två andra nyligen genomförda ombyggnationer - Värtahamnen och Kapellskär - med framgångsrikt resultat.  

– Det beror på ett par viktiga komponenter. Dels att Stenteknik använder maskiner för att lägga stenarna på plats, vilket kostnadsmässigt gör det jämförbart med 3 lager asfalt vilket tidigare var vanligt i liknande miljöer. Vi lägger dessutom stenarna på en yta av AG (asfaltsgrus) vilket ger oss en konstruktion med det bästa från två världar säger Christoffer Höjer, ansvarig för maskinläggning på Stenteknik.

Hamnar och industrimiljöer med i huvudsak tung trafik från truckar och lastbilar utsätts för ett enormt slitage. Beläggningen måst hantera dels ett mekaniskt ytslitage, men också vridande och horisontella krafter från inbromsande, accelererande och svängande fordon. Uppställningsytor för containrar utsätter samtidigt beläggningen för höga statiska laster och höga fordons- och axellaster från truckar och lastbilar, med spårbildning som följd. 

 

En lösning med de bästa egenskaperna.

Enligt Christoffer får man en hel del fördelar med marksten på ett bärlager av AG:

– Markstenen är till att börja med ljus i sitt utförande vilket kräver mindre belysning. Den ackumulerar samtidigt mindre värme och har en god frosttolerans. Marksten hanterar också mekaniskt slitage på ett bra sätt och tål spill från bränslen, oljor & kemikalier. Tillsammans med ett bärlager av AG, och flexibiliteten i fogarna mellan stenarna, får du en semielastisk yta med hög tålighet för punkt- och dynamiska laster. Är du nyfiken så har vi en hel sida på vår web som belyser fördelarna.

 

En lösning över lång tid även för mindre ytor och andra verksamheter.

Christoffer vill också vara tydlig med att den här kombinationen är gynnsam för flertalet andra industrimiljöer och det är viktigt att poängtera att marksten kan vara en ekonomisk lösning även för betydligt mindre ytor. 

 – Vi har genom åren lagt marksten på både stora såväl som mindre industriytor. Ett av våra första projekt där vi sammanförde marksten med AG ligger sedan 2010 kvar i Göteborg utan antydan till spårbildning trots busstrafik som kör i nästan exakt samma spår. Metodiken vi tagit fram skapar helt enkelt en mindre kostnadsmassa för exempelvis underhåll och i förlängningen genererar det flertalet miljöfördelar.

Teamet från Stenteknik har gjort ett fantastiskt jobb och kommer fortsätta belägga hamnen i Norvik fram till maj 2020. Är du intresserad i att veta mer om just markstensbeläggningar för industriella miljöer kan du med fördel kontakta Christoffer Höjer från Stenteknik – med lång erfarenhet av maskinlagda ytor.

 

Sten lämpad för miljöer med tung trafik

Vi på S:t Eriks har tre stenar i vårt sortiment lämpliga för läggning på industriytor;  Hexa-sten, Markant och SF-sten.