Information till dig som kund med anledning av Coronaviruset

2021-06-07

Bästa kund,

Spridningen av coronaviruset innebär en risk när det gäller fullföljande av affärsåtaganden över hela branschen. Vi har alltsedan starten av coronautbrottet arbetat med att ha tydliga interna restriktioner och riktlinjer på plats för att minska smittspridningen. Vi vill genom detta brev underrätta dig om att vi idag inte känner till någon omständighet som skulle förhindra eller försena vår produktions- eller leveransförmåga med anledning av COVID-19. Våra lager är välfyllda, vår produktionskapacitet är god och vi förväntar oss att kunna leverera som vanligt. 

S:t Eriks har infört en tillfällig policy med koncernövergripande riktlinjer för att förhindra spridning av viruset i företaget men också till kunder och leverantörer. Detta gäller alla delar av verksamheten inklusive dotterbolag. Vi vill upprätthålla kontakten med dig som kund för att ditt arbete ska kunna fortsätta på ett bra sätt men vårt sätt att kommunicera kommer huvudsakligen att vara telefon och andra hjälpmedel.

S:t Eriks följer situationen noga och har infört och kommer att fortsätta vidta lämpliga åtgärder i syfte att förhindra och minimera effekterna av utbrottet. Vi kommer att hålla våra kunder informerade om varje utveckling som är av betydelse rörande COVID-19 som skulle kunna påverka dig som kund.  

Med vänlig hälsning 

Tomaz Lewander
VD, S:t Eriks AB
Tel: 018-16 09 08
Mejl: tomaz.lewander@steriks.se