Miljösmart produkt - SurfaShield

2017-04-18

Med SurfaShield blir ytorna luftrenande och självrengörande, för betong, natursten, tegel mm

 

I trafikerade miljöer är förorenande luft ett stort problem. Ett steg mot renare luft och snyggare ytor är att använda SurfaSheild.

Varför SurfaShield C


● Rengör luft NOx och VOC
Alltid rena ytor
● Undvik alger och nedsmutsning
● Vita fasader förblir vit och ren
● Eliminerar urinlukt
● Självrengörande och själv sterilisering
● Fotokatalytiskt

Vad händer?
När en yta behandlad med SurfaShield C exponeras för UV-strålar, inträffar reaktion som kallas fotokatalys. Principen här är samma som i fotosyntesen, i vilken energi från solljus
används för att omvandla koldioxid till organiska föreningar. SurfaShield C bryter effektivt ner organiska fläckar, bakterier, mögel, föroreningar och även lukt. SurfaShield C inte innehåller farligt desinfektionsmedel eller antibiotika. SurfaShield C fungerar genom att absorbera omgivande ljus och omvandla den kemiska kraft som bryter ner föroreningar.

 

 

 

Kan användas på alla porösa ytor som betong, natursten, tegel, puts mm och funkar lika bra på nya som gamla ytor, tak, fasad eller markbeläggningar.

Kontakta S:t Eriks för mer information