; Vi vill vara en förebild i branschen | S:T Eriks

"Vi vill vara en förebild i branschen"

2016-03-07

– Så jobbar S:t Eriks med socialt arbete i kinesiska stenfabriker.

Endast en fabrik med oberoende certifiering och regelbundna kontroller; så arbetar S:t Eriks för att förbättra arbetsvillkoren för stenarbetare i Kina.

– Den som köper S:t Eriks granit kan känna sig trygg med att den producerats på ett sjyst sätt – oavsett om den är svensk, portugisisk eller kinesisk.

 Svenska gator och torg är ofta belagda med importerad granit, producerad exempelvis i Kina. Trots det finns få stenleverantörer som kan garantera goda arbetsförhållanden i de utländska fabrikerna. Men S:t Eriks är ett undantag, menar Eric Waxin, områdeschef för natursten på S:t Eriks.

– Det finns viktiga vägval för det stenföretag som vill värna om sitt sociala ansvar. Och det vill S:t Eriks.

 En enda trovärdig leverantör – inga stenagenter

Antalet fabriker som stenleverantören samarbetar med har exempelvis stor betydelse.

– Ju färre fabriker du samarbetar med, desto bättre koll kan du ha på att viktiga regler följs, säger Eric Waxin.

 S:t Eriks har därför avtal med endast en fabrik, vilket är ovanligt i branschen. Många arbetar istället med flera fabriker och gärna med speciella ”stenagenter”.

 – Agenterna letar alltid efter det billigaste priset och kan handla med många olika fabriker. Då är det svårt att behålla kontrollen anser vi och väljer därför att arbeta med en enda fabrik, säger Eric Waxin.

 Tuffa krav genom certifikat och kontroller

Certifieringar och internationella regler är också en viktig faktor. S:t Eriks har som enda företag i Sverige valt att certifiera sig med SA 8000 – ett oberoende certifikat som bygger på ILO:s kärnkonventioner och FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention.

 – Två gånger per år genomförs kontroller i vår fabrik och då säkerställs det att den uppfyller krav inom bland annat diskriminering, löner, säkerhet och hälsa. Att använda en oberoende part är självklart för oss.

 S:t Eriks ska vara en förebild

Att S:t Eriks valt att satsa på det sociala arbetet har flera viktiga skäl, menar Eric Waxin.

 – Viktigast är förstås att det handlar om människor, vi vill att de som arbetar för S:t Eriks ska ha goda arbetsförhållanden. Vi är också ett så pass stort företag att vi vill vara en förebild när det handlar om sociala frågor. Förhoppningsvis kommer fler i branschen att ta efter.