Kantstöd

G-stöd Tillbehör

G-stöden läggs utan maskiner, ett par enkla handredskap räcker. Limmade G-stöd fäster lika bra på markbetong som på asfalt. Limmet fungerar både i torrt och blött väder. För den som föredrar spikning finns nu spikhål i varianterna A, B och D.
Kalla läggningsmetoden: Rolla en jämn sträng RAK asfaltlösning på asfaltunderlaget. Lyft stödet med G-gripen eller GCM-saxen. Lägg kantstenen på plats innan RAK torkat. Ojämnheter i underlaget kan utjämnas med en bit limsträng doppad i RAK. Varma läggningsmetoden: Vid läggning på betong, plattor och marksten används den varma läggningsmetoden. Förbehandla underlaget med RAK. Därefter värms underlag och stödets förpreparerade limsula (i förekommande fall) med gasolbrännare innan stödet välts på plats. Varma metoden är lämplig även på asfalt när omedelbar vidhäftning önskas.

Dokument