Tillbehör och hjälpmedel mark

Fogsand, Sand & Tillbehör

S:t Eriks sortiment av fogsand, dekorfog och grusmaterial säljs per säck i olika storlekar och är miljövänliga och lätta att använda.
Ett väl utfört underarbete har stor betydelse för beläggningens hållfasthet och livslängd men fogen fyller också en viktig funktion. Fogen skall noga fyllas med fogsand innan stenläggningen tas i bruk, annars finns det stor risk för sättningar och förskjutningar. Fogen skall alltid vara fylld för att låsa markbeläggningen och motverka ogräs. Detta gäller under hela beläggningens livslängd.

Dokument

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar