Tillbehör och hjälpmedel mark

Jordarmeringsnät & dukar

För att göra ett bra anläggningsarbete som håller i många år behövs grundläggande tillbehör till markplattor och murar.
Armeringsnät hjälper till att hålla jordmassor på plats vid mur-byggen och fiberduk separerar jord- och grusmaterial men hjälper också till att förstärka terassen/underbyggnaden. Dessa produkter är nödvändiga om man vill ha ett perfekt och hållbart resultat.