Tillbehör och hjälpmedel mark

Rengöring & efterbehandling

Vårda din investering oavsett om det gäller offentlig miljö eller den privata villan/villaträdgården. Om man bara låter ytorna vara så kommer snart alger och mikroorganismer att få fäste och göra ytorna mindre attraktiva och allt svårare att hålla rena. För att bevara ytorna snygga och fräscha under lång tid rekommenderar vi impregnering.
Om underlaget är nylagt så kan man impregnera direkt, men om ytan däremot har varit utsatt för väder och vind så måste ytan rengöras innan impregnering sker. Ytor som bör impregneras är: marksten, betongytor, betongelement, betongfasader, tegel och tegelfasader, mur, puts, granit, skiffer och naturstensytor.