Plantering och utsmyckning

Trädgropsfundament

Trädgropsfundamentet skyddar trädets rotzon och ger kantstöd mot intilliggande beläggning. Kan med fördel användas ihop med skelettjord.

Trädgropsfundamentet finns i en eller fyra delar, med eller utan tillhörande markgaller. Fundament och galler finns i två storlekar.