S:t Eriks förvärvar Gunnar Prefab AB

2023-09-06 Lästid: 2 min

S:t Eriks har idag den 6 september tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Gunnar Prefab AB, en ledande producent och leverantör av prefabricerade betongprodukter riktade framför allt mot infrastruktur. Genom förvärvet förstärks S:t Eriks befintliga produktutbud, kundbas och kompetensområden.

Från vänster: Anna Mårten, Monica Englund, Magnus Ström & Gunnar Englund

- Jag är mycket glad över att vi har fått möjligheten att förvärva Gunnar Prefab. Förvärvet ligger väl i linje med S:t Eriks tillväxtstrategi och kommer att stärka vårt erbjudande inom flera intressanta nischområden. Gunnar Prefab är ett välskött bolag och vi ser goda möjligheter att växa affären och öka vår marknadsandel inom prefabricerade betongprodukter inom infrastruktur, säger Magnus Ström, vd S:t Eriks.

Gunnar Prefab är ett familjeföretag grundat 1995 med huvudkontor i Rättvik. Bolaget har med sin erfarna och branschkunniga personal byggt upp en stark position på marknaden inom trafikprodukter och barriärelement, med bolagets egenutvecklade barriär GPLINK. Bolaget har även produktion av fundament. Genom förvärvet förstärks S:t Eriks befintliga produktutbud, kundbas och kompetensområden.

- Vi ser väldigt positivt på att S:t Eriks blir ny ägare till Gunnar Prefab. S:t Eriks är en långsiktig och stabil ägare och med deras befintliga organisation finns det en djup och lång branscherfarenhet. Detta ger rätt förutsättningar för att vidareutveckla Gunnar Prefab och förstärka vårt erbjudande till våra kunder, säger Anna Mårten, VD Gunnar Prefab.

Gunnar Prefab omsatte cirka 81 Mkr under 2022 och kommer att drivas som ett separat bolag inom S:t Eriks-koncernen med nuvarande VD Anna Mårten som fortsatt ansvarig.

Förvärv är en viktig del av S:t Eriks strategi för att skapa långsiktig värdetillväxt. Det förstärker befintliga affärssegments marknadspositioner samtidigt som det breddar vår produktionskapacitet och produktutbud.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Ström, VD S:t Eriks
070-540 39 08
magnus.strom@steriks.se