G-stöd

G-stödet är ett pålitligt och beprövat kantstöd för trottoarer, skiljeremsor och refuger. Alla stöd kan limmas och typ A, B och D kan både limmas och spikas. Att limma är lämpligt för såväl markstensbeläggningar som asfaltytor medans spikning är mer lämpat för asfaltsytor. G-stödet bidrar till att öka uppmärksamheten hos trafikanterna. Välj typ av G-stöd efter trafikbelastning.