Framhäv grönskan med Anläggning av marksten och plattor

2015-08-17

Planeringen startar nu!

För dig som länge tänkt lägga betongsten på uteplatsen eller uppfarten är det dags att börja planera nu. Dvs mäta upp, planera och jämföra olika material. Själva arbetet med stensättningen kan börja när tjälen gått ur jorden. Att lägga nya gångar och en trevlig uteplats blir ett lyft i den äldre trädgården och höjer värdet på ditt hus. Det blir samtidigt praktiskt att ställa möbler på och lättare att hålla snyggt.

Ange alt-text här.

Att välja rätt produkt

Det finns en uppsjö olika material att välja mellan. Livslängd, pris, läggningsteknik och kombinations-möjligheter är olika beroende på om man väljer t.ex. trä, kullersten, gatsten, naturstensplattor, tegel eller betong. Betong är vackert, funktionellt och beständigt, men inte alltför dyrt. Att lägga marksten och plattor är enkelt och det finns många storlekar och färger att välja mellan. Du bör ta hänsyn till fasaden och närmiljön när du väljer ytstruktur och färgton. Helst ska beläggningen vara så pass neutral att den lyfter fram växtligheten och arkitekturen. Men det är givetvis en fråga om tycke och smak.

Gör rätt från början!

Beräkna hur stor plats som skall stensättas genom att slå ner pinnar i trädgården. Ställ gärna ut trädgårdsmöblerna och grillen och glöm inte att även flyttbara krukor ska få plats. Du ska kunna gå runt möblerna utan att stöta till dem. En entrégång ska vara så bred att två människor kan mötas, dvs minst 140 cm. En vanlig trädgårdsgång planerar du till mellan 70 och 90 cm, så att skottkärran ryms. Garageinfarten bör vara så bred att en bil med öppna dörrar får plats.

Ange alt-text här.

Gör en enkel skiss som du måttsätter enligt ovan och ta gärna ett foto på ytan. Ta med dig dem till försäljaren för att diskutera vidare kring förnyelsen av din trädgård. Duktiga säljare som är proffs på markbyggnad hjälper dig med värdefulla tips och råd kring stenläggningen. En stenläggning innebär ofta en stor investering i pengar och tid så det gäller att göra rätt från början.

Många format och tjocklekar

Medelstora markstenar som läggs i någon typ av stabilt förband är bland det bästa för en garageuppfart. Det finns också stentyper med låsklackar eller speciella låsande format om uppfarten är tungt belastad. Stenen bör vara minst 6-7 cm tjock.

Till en vanlig gång eller uteplats räcker det med 5 cm tjock sten. Tänk på att ju smalare gången är, desto bättre gör sig ett litet platt- eller stenformat. Större uteplatser kan med fördel läggas med stora plattor. Men de större plattformaten är inte stabila nog att ha på uppfarten.

Ange alt-text här.

Underarbetet är beläggningens viktigaste moment (länk)

Lägg ut käppar och snöre som markerar var beläggningens kant ska ligga. Man ska aldrig lägga marksten eller plattor direkt på matjorden eftersom jorden rör sig av frostens inverkan vid frysning och tö. Gräv alltså bort jorden till ca 20 cm djup. (I norra Sverige kan man behöva gå ner ytterligare för en uppfart.) Redan i detta skede bör det finnas en lutning på 1-2 cm per meter bort från huset så att regnvattnet rinner bortåt. Kontrollera nivån med hjälp av käppar och snöre. I schaktet fyller du på med ett ca 15 cm tjockt skikt bärlagergrus. Det är ett grovt, krossat grus som innehåller stenstorlekar från 0-45 mm. När du vibrerar ytan packas gruset och du fyller på med 2-3 cm sättsand. Sättsanden kan gärna bestå av stenmjöl 0-4 mm kornstorlek.

Bärlagret och sättsanden packas hårt med en vibratorplatta. Därefter kontrollerar du lutningen med en rätbräda och drar av överbliven sättsand. Lägg ut plattorna eller markstenen i linje med snöret. Sitt på den färdiga ytan medan du arbetar. Rama gärna in kanterna med ett rullskift som består av hela stenar. När ytan är klar sprider du ut fin fogsand som sopas ner i fogarna. Fyll på med mera sand tills fogen är helt fylld. Läs mer om fogsandens betydelse i vår broschyr Fog & Distans.

Tycker du detta verkar krångligt att lägga marksten eller plattor kan du givetvis ta hjälp av en trädgårdsanläggare som gör stensättningen och jobbet åt dig.

Ange alt-text här.

Vad kostar marksten?

Kostnaden för en stensatt uteplats eller uppfart varierar beroende på val av material. Det är omöjligt att ge en generell prisbild för själva anläggningsarbetet, ifall man väljer att låta en yrkesman utföra jobbet. Priset beror bl.a på det underlag som ska schaktas bort, om man kommer till med maskiner eller om arbetet måste utföras för hand, anpassning till befintliga byggnader mm.

Själva ytbeläggningen i betongsten kostar 160-300 kr per kvadratmeter, kullersten ca 200 kr per kvadratmeter och konventionell smågatsten ca 700 kr per kvadratmeter. Marktegel ligger kring 600 kr per kvadratmeter. Begagnat material går ibland att få tag i billigare. Följ med i tidningarnas radannonser! Se listan på våra återförsäljare.

Att tänka på innan du lägger marksten och plattor

Be att få se provningsresultat för betongstenen. Marksten och plattor som inte uppfyller kraven är billiga i inköp, men tål inte påfrestningar utan fryser lätt sönder i ytan. Satsa på produkter som är dokumenterat hållfasta mot tryck och frostpåverkan.

Förstärk beläggningen mot rabatt eller gräsyta genom att avsluta med ett rullskift eller en sten i större format. Du kan med fördel sätta kanten i en blandning av cementstabiliserad grus, dvs 1 del cement och 4 delar stenmjöl. Tillsätt inget vatten. Blandningen härdar så småningom när det regnar. Ett nergrävt murblock blir en stabil kant på uppfarten.

Det här behöver du:

Marksten/plattor, bärlagergrus 0-45 mm, sättsand 0-4 mm, fogsand 0-2 mm. Spade, skyffel, kratta, vattenpass, pinnar, snöre, tumstock, rätbräda, avdragsläkt, sopkvast. Hyr markstensklipp eller vinkelslip och vibratorplatta.

Lycka till med din stenläggning!