Prisjustering VA-sortiment

2023-05-16

Sedan förvärvet av Meag VA system har vi arbetat med att konsolidera produkterna i de båda bolagen. Våra VA-produkter blev av den anledningen undantagna från vår ordinarie prisrevidering som skedde i början av året men är sedan maj månad justerade med en höjning på cirka 5 %.

Våra priser finns att ladda ner digitalt via denna länk: https://info.steriks.se/bruttoprislista2023