Grund och plint

G-sockel

G-sockeln används för grundläggning av enklare byggnader som garage, förråd, friggebodar o dyl. Elementen är förberedda för infästning med bult och spikbleck. Välj vilket som passar dig bäst.

Dokument