Kantstöd

Parkkantstöd

Parkkantstödet är en stabil kantsten som fungerar vid många tillfällen och i många miljöer. Det används främst i parker och på innergårdar där trafiktrycket är mindre än i gatumiljö.
Kantstenen grävs ner i marken mellan beläggning och planterings- eller gräsyta och fästs i jordfuktig betong.

Dokument

Produktblad
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument