Kantstöd

Trädgårdskantstöd

Trädgårdskantstödet är en lättarbetad och smidig kantsten.
Trädgårdskantstödet grävs ner i marken och fästs med fördel i jordfuktig betong. Det är anpassat för avgränsning av gräs- och planteringsytor i trädgårdsmiljö som inte utsätts för större belastningar.

Dokument

Produktblad
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument