Plattor

Dragarbrunn

Dragarbrunn är en våtpressad platta i vårt SUPER-sortiment, som står för en samling högkvalitativa plattor med höga värden för hållfasthet och klimatavtryck. Plattan har ett matrismönster som efterliknar borstad yta. Betongen är ljus och tät.
Uppsala kommuns målsättning med upprustningen av Dragarbrunnsgatan var att den ska utvecklas till en attraktiv handelsgata som ger liv och puls till Uppsalas stadskärna. Gaturummet skulle ges en helt ny beläggning på stora delar av stråket mellan S:t Olofsgatan och Smedsgränd, som då skulle bli gåfartsgata med prioritet för fotgängare. I projektet runt den här gatavsnittet skapades uttrycket för Dragarbrunn. Projektörer White Arkitekter, Uppsala.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Monteringsanvisning
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument