Mur och Murbeklädnad

Svensk blockstensmur

Det är få material som skapar en så exklusiv känsla som granit. Du får en mycket vacker mur och tack vare granitens hållbarhet står muren stabilt på samma plats i flera generationer.

Dokument