Avskiljare

Koalescensavskiljare

S:t Eriks tekniskt mest avancerade avskiljare. Koalescensavskiljaren som är en klass I-avskiljare är ett måste vid varje biltvätt och bilverkstad där olja och oljerester förekommer. Den finns i olika utföranden med en kapacitet på upp till 50 l/sek. Motsvarande finns även som klass II-avskiljare. Båda kan fås med eller utan automatisk avstängningsanordning och bypasssystem.
GERMAX koalescensavskiljare KA är dimensionerad och provad enligt SS‑EN 858-1 och SS‑EN 858-2 och uppfyller kraven för klass 1 (max 5 mg olja per liter renat vatten). GERMAX koalescensavskiljare KA ska alltid föregås av en slamavskiljare antingen inbyggd i avskiljaren eller som en separat brunn. Koalescensavskiljare levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. Kolescensavskiljarna levereras som standard i nominell storlek NS 3 - NS 50. Varianterna med beteckning KAU är koalescensavskiljare med utökad oljevolym.
STANDARDUTRUSTNING •Inlopp •Dämpskärm i rostfritt stål •Inloppsanordning •Mellanvägg •Koalescensmaterial monterat på stålkorg •Utloppsanordning i rostfritt stål •Anslutning för luftningsledning Ø110 PVC •Automatisk avstängningsutrustning SÄRSKILD UTRUSTNING (TILLVAL) •Oljevarnare med 5 m kabel •Högnivåvarnare med 5 m kabel

Dokument

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar