Brunnar

Tillsynsbrunn

Tillsynsbrunnen är ett enklare alternativ till nedstigningsbrunnen. En tillsynsbrunn är avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan.

Tillsynsbrunnar finns i dimensionerna 400 och 600 mm. Bottendelens samtliga anslutningar har PG-fog. Mellandelar med PG-fog tillverkas i flera olika bygghöjder. Som överdel används Kanmax PG spetsvändare som avslutas med antingen fast eller flytande ram av betong och standardbetäckning eller flytande betäckning av gjutjärn.