Marksten

Gräsarmering/Infiltrationssten

På ytor som man vill ska vara körbara och samtidigt gröna kan man använda gräsarmering. Gräsarmeringsplattorna har många användningsområden. De fungerar utmärkt som brandgator och på parkeringsplatser men också på garageuppfarter, som släntbeklädnad och som gallerplattor kring träd.
Gräsarmeringen görs i tre olika varianter. Utseendet på dessa är mycket olika men funktionen är densamma. Det är bara att välja sin personliga favorit.

Dokument