Plattor

IVÅG

Ivåg är ett tidlöst beläggningskoncept med organiska moduler i betong som samspelar med naturen i ett genomtänkt system. Ivåg inspirerar till personliga lösningar både i det offentliga rummet, trädgården och på balkongen.
Alla delar i konceptet går naturligtvis att kombinera då de har samma konturmått. De tre elementen smyger sig in i växtligheten och lockar till det individuella skapandet. Plattan kan även användas som kantsten.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Monteringsanvisning
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration
Övriga dokument