Järnvägsprodukter

Banmur

Stabilt rasskydd för banvallar. Banmuren används framför allt som rasskydd ovanpå trummor under järnväg. Den förhindrar att makadamen i banvallen rasar ner i intilliggande diken och vattendrag.
Muren består av två delar - bottenplatta och block. Både bottenplattor och block finns i flera längder för att få ett stabilt förband

Dokument

Produktblad
Byggvarudeklaration