Brunnar

Brunnsringar och lock

Cementbruksfogade brunnar används där tätheten inte är huvudsaken.
Cementbruksfogade brunnar finns i dimensioner från 500 - 2000 mm med tillhörande kona och lock. 500-ringarna är även vanligt använda som brandpoströr.

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar