Koalescensavskiljare

Koalescensavskiljare, KA 10

1200/2450/1220, exkl nödstopp

Art.nr: 869-4100

GERMAX koalescensavskiljare KA är dimensionerad och provad enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 och uppfyller kraven för klass 1 (max 5 mg olja per liter renat vatten). GERMAX koalescensavskiljare KA ska alltid föregås av en slamavskiljare antingen inbyggd i avskiljaren eller som en separat brunn. Koalescensavskiljare levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. Kolescensavskiljarna levereras som standard i nominell storlek NS 3 - NS 50. Varianterna med beteckning KAU är koalescensavskiljare med utökad oljevolym. Exklusive nödstopp.
Exklusive nödstopp

Specifikation

Dimension
1200/2450/1220 mm
Typ
KA 10
Kg/st
3160 kg
Vikt
4 ton
Bygglängd L
1470 mm
Bygghöjd H
2450 mm
Bygghöjd h
1240 mm
Bygghöjd h1
1220 mm
DN
1200 mm
Dim. in och utlopp
160 mm
Kapacitet spillvatten fd=1
5 l/s
Kapacitet spillvatten fd=2
2,5 l/s
Kapacitet dagvatten fd=1
10 l/s
Kapacitet dagvatten fd=2
5 l/s
NS
10

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum