Koalescensavskiljare

Koalescensavskiljare, KA 20

2000/2680/1710, exkl nödstopp

Art.nr: 869-4200

GERMAX koalescensavskiljare KA är dimensionerad och provad enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 och uppfyller kraven för klass 1 (max 5 mg olja per liter renat vatten). GERMAX koalescensavskiljare KA ska alltid föregås av en slamavskiljare antingen inbyggd i avskiljaren eller som en separat brunn. Koalescensavskiljare levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. Kolescensavskiljarna levereras som standard i nominell storlek NS 3 - NS 50. Varianterna med beteckning KAU är koalescensavskiljare med utökad oljevolym. Exklusive nödstopp.
Exklusive nödstopp

Specifikation

Dimension
2000/2680/1710 mm
Typ
KA 20
Kg/st
5250 kg
Vikt
8,1 ton
Bygglängd L
2260 mm
Bygghöjd H
2680 mm
Bygghöjd h
1730 mm
Bygghöjd h1
1710 mm
DN
2000 mm
Dim. in och utlopp
200 mm
Kapacitet spillvatten fd=1
10 l/s
Kapacitet spillvatten fd=2
5 l/s
Kapacitet dagvatten fd=1
20 l/s
Kapacitet dagvatten fd=2
10 l/s
NS
20

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum