Koalescensavskiljare

Koalescensavskiljare, KA 6

1200/2450/950, exkl nödstopp

Art.nr: 869-4060

GERMAX koalescensavskiljare KA är dimensionerad och provad enligt SS-EN 858-1 och SS-EN 858-2 och uppfyller kraven för klass 1 (max 5 mg olja per liter renat vatten). GERMAX koalescensavskiljare KA ska alltid föregås av en slamavskiljare antingen inbyggd i avskiljaren eller som en separat brunn. Koalescensavskiljare levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. Kolescensavskiljarna levereras som standard i nominell storlek NS 3 - NS 50. Varianterna med beteckning KAU är koalescensavskiljare med utökad oljevolym. Exklusive nödstopp.

Specifikation

Dimension
1200/2450/950 mm
Typ
KA 6
Kg/st
3150 kg
Vikt
4 ton
Bygglängd L
1470 mm
Bygghöjd H
2450 mm
Bygghöjd h
970 mm
Bygghöjd h1
950 mm
DN
1200 mm
Dim. in och utlopp
160 mm
Kapacitet spillvatten fd=1
3 l/s
Kapacitet spillvatten fd=2
1,5 l/s
Kapacitet dagvatten fd=1
6 l/s
Kapacitet dagvatten fd=2
3 l/s
NS
6

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum