Koalescensavskiljare

Koalescensavskiljare, KAI 15/1500

2000/2680/1730, exkl nödstopp, med integrerat sandfång

Art.nr: 869-7151

GERMAX koalescensavskiljare med integrerat sandfång - KAI, är dimensionerad enligt SS-EN 858-1 och SS EN-858-2 och uppfyller kraven för klass 1 (max 5mg olja per liter renat vatten). Koalecensavskiljaren levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1. KAI levereras som standard i nominell storlek NS 3 - NS 20. Med integrerat sandfång, exklusive nödstopp.
Med integrerat sandfång, exklusive nödstopp

Specifikation

Dimension
2000/2680/1730 mm
Typ
KAI 15/1500
Vikt
8,1 ton
Bygglängd L
2260 mm
Bygghöjd H
2680 mm
Bygghöjd h
1730 mm
Bygghöjd h1
1710 mm
DN
2000 mm
Dim. in och utlopp
200 mm
Kapacitet spillvatten fd=1
7,5 l/s
Kapacitet spillvatten fd=2
3,8 l/s
Kapacitet dagvatten fd=1
15 l/s
Kapacitet dagvatten fd=2
7,5 l/s
NS
15

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum