Lamellavskiljare

Lamellavskiljare, Elem LOA 250

2500/3710/2280

Art.nr: 869-32250

GERMAX lamellavskiljare LOA är en gravimetrisk avskiljare för oljeförorenat dagvatten. Avskiljaren är funktionsprovad enligt EN 858-1 och uppfyller kraven för klass I och II. LOA levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1 och 2. Lamellavskiljarna har som standard en dimensionerande kapacitet på 11 - 312 l/sek. MAX-däck med isolerade aluminiumluckor ingår som standard. Skillnaden mellan LOA och LOA HK är att LOA HK har en annan typ av lamellpaket med högre kapacitet.
2500x1800/3710/2280

Specifikation

Dimension
2500x1800/3710/2280 mm
Typ
ELEM LOA 250
Kg/st
21500 kg
Vikt
20,5 ton
Bygghöjd H
3710 mm
Bygghöjd h
2280 mm
DN
2500x1800 mm
Anslutning MAX DN
800
Kapacitet Klass II
90 l/s
Kapacitet Klass I
45 l/s
Antal lamellpaket
3

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • CE ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum