Avskiljare

Lamellavskiljare

Germax lamellavskiljare LOA är en gravimetrisk avskiljare för olje- och slamförorenat dagvatten.
Avskiljaren är funktionsprovad enligt EN 858-1 och uppfyller kraven för klass I och II. LOA levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1 och 2. Lamellavskiljarna har som standard en dimensionerande kapacitet på 11 - 312 l/sek. MAX-däck med isolerade aluminiumluckor ingår som standard. Skillnaden mellan LOA och LOA HK är att LOA HK har en annan typ av lamellpaket med högre kapacitet.

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration