Avskiljare

Lamellavskiljare

Germax lamellavskiljare LOA är en gravimetrisk avskiljare för olje- och slamförorenat dagvatten.
Avskiljaren är funktionsprovad enligt EN 858-1 och uppfyller kraven för klass I och II. LOA levereras med oljebeständig tätning enligt SS-EN 681-1 och 2. Lamellavskiljarna har som standard en dimensionerande kapacitet på 11 - 312 l/sek. MAX-däck med isolerade aluminiumluckor ingår som standard. Skillnaden mellan LOA och LOA HK är att LOA HK har en annan typ av lamellpaket med högre kapacitet.
STANDARDUTRUSTNING • Inlopp • Mellanväggar • Lamellpaket med lyft i rostfritt stål eller plast • Gallerluckor ovanför lamellpaket ( ej LOA120) • Utlopp • MAX-däck med isolerade aluminiumluckor SÄRSKILD UTRUSTNING (TILLVAL) • Inloppsgaller • Körbara betäckningar • Oljevarnare med 5 m kabel *Större lagringsvolym för slam *Slamsugningsrör med snabbkoppling

Dokument

Produktblad
Prestandadeklaration
Hanteringsanvisning
Byggvarudeklaration