Armerade rör – GERMAX

Germax kortrör klass 165

1800 GF x 750, glidfog 124

Art.nr: 822-1807

Kortrör för spill- och dagvattenKANMAX (oarmerad) och GERMAX (armerad) används till täta spill- och dagvattenledningar med självfall i kommunala och privata huvud- och servisledningar. De oarmerade rören kan även användas som vägtrummor.Smart att välja kortrörAnvänd alltid kortrör vid anslutning till brunnar för att minska risken för brott i själva kopplingen.

Specifikation

Längd
750 mm
Dimension
1800 GF x 750 mm
Typ
Kortrör
Kg/st
2200 kg
DN
1800 mm
Hållfasthetsklass
165