Betongrör

Armerade rör – GERMAX

Ny betongteknologi i kombination med förbättrade produktionsmetoder har gjort GERMAX-rören mera motståndskraftiga mot korrosion.
Med dagens metoder att bygga ledningar är det heller ingen nackdel att rören är tunga. Lagt betongrör ligger. Avloppsvattnet i industriledningarna kan innehålla ämnen som inte får släppas ut i det kommunala avloppsnätet. I de flesta fall kan GERMAX användas även under sådana förhållanden eftersom kunskap och lösningar finns.

Dokument

Artiklar

Model.Variations.Length artiklar