Armerade rör – GERMAX

Germax PG rakt rör klass 110

1600 PG x 1500, glidfog 124

Art.nr: 820-161511

Betongrör är bärande konstruktioner Raka rör KANMAX (oarmerade) och GERMAX (armerade) används till täta spill- och dagvattenledningar med självfall i kommunala och privata huvud- och servisledningar. De armerade rören kan även användas som vägtrummor och till självfallsledningar för industriavlopp inom industrimark. GERMAX används också ofta som fördröjningsmagasin för dagvatten. Avloppsvattnet i industriledningarna kan innehålla ämnen som inte får släppas ut i det kommunala avloppsnätet. I de flesta fall kan våra MAX-rör användas även under sådana förhållanden eftersom kunskap och lösningar finns.

Specifikation

Längd
1500 mm
Dimension
1600 PG x 1500 mm
Typ
Rakt rör
Kg/st
3670 kg
DN
1600 mm
Hållfasthetsklass
110

Dokument

  • CE ipsum
  • Byggvaruhus ipsum
    • Byggvaruhus ipsum
    • sundahus ipsum
  • Basta ipsum