Armerade rör – GERMAX

Germax rakt rör klass 165

2000 GF x 1500, glidfog 124

Art.nr: 820-201516

Betongrör är bärande konstruktionerRaka rör KANMAX (oarmerade) och GERMAX (armerade) används till täta spill- och dagvattenledningar med självfall i kommunala och privata huvud- och servisledningar. De armerade rören kan även användas som vägtrummor och till självfallsledningar för industriavlopp inom industrimark. GERMAX används också ofta som fördröjningsmagasin för dagvatten.Avloppsvattnet i industriledningarna kan innehålla ämnen som inte får släppas ut i det kommunala avloppsnätet. I de flesta fall kan våra MAX-rör användas även under sådana förhållanden eftersom kunskap och lösningar finns.

Specifikation

Längd
1500 mm
Dimension
2000 GF x 1500 mm
Typ
Rakt rör
Kg/st
5390 kg
DN
2000 mm
Hållfasthetsklass
165