Betong är bra både för ekonomin och miljön

2021-10-29

När S:t Eriks levererar betongrör och järnvägsprodukter i betong till bygget av fyra spår mellan Arlöv och Lund är både ekonomi och miljö i fokus. Det är närproducerade produkter med lång hållbarhet tillverkade av klimatsmart betong. Det handlar även om att se produkternas hela livscykel för att värna miljön.

Till bygget av fyra spår mellan Arlöv och Lund har S:t Eriks levererat betongrör i dimensioner upp till 1800 millimeter, brunnar och stora elementbrunnar. Det är främst till dagvattenledningar men även till spillvattenledningar.

– Den största fördelen med betongrör är att de är dokumenterat hållbara. Det finns betongledningar i Stockholm och Malmö som varit i drift över 100 år och som fortfarande används, säger Christer Dieden, Affärsutvecklare/Produktchef på S:t Eriks.

En stor fördel med betongrör är att de tål hög belastning utan att deformeras. De klarar både högt tryck från trafik och det höga marktryck som blir om man lägger dom i djupa schakt.

Återanvända schaktmassor

– En annan stor fördel är att det går att återanvända befintliga schaktmassor vid återfyllning mot betongrör. Betong är så pass tåligt att det klarar större stenstorlek närmast röret. Att inte behöva skyddsfylla med grus spar också transporter och minskar koldioxidutsläpp.

Betongprodukterna är tillverkade i Sverige och oftast lokalt producerade. Förutom att det ger jobb både för svenska tillverkare och underleverantörer så minskar även här påverkan på klimatet tack vare kortare transporter.

– Rören och brunnarna vi levererat till fyrspårsutbyggnaden tillverkas i Staffanstorp som ligger bara några kilometer från Arlöv. Miljöhänsyn och hållbarhet är viktigt för S:t Eriks, till alla rör har vi en certifierad miljövarudeklaration (EPD) som är granskad av en oberoende tredje part. Det är vi först i branschen med, säger Christer Dieden.

Rörets livscykel

Det är viktigt att se på rörets hela livscykel när man väljer material. Använder du närproducerade betongrör som är tillverkade av klimatsmart betong och återanvänder schaktmassor ger det rejäla besparingar, såväl ekonomiskt som för miljön.

– Om alla i kedjan, vi som producerar rören, de som projekterar ledningar, de som lägger rören och de som sköter drift och underhåll, gör rätt så kan en betongledning hålla i 150 år, understryker Christer Dieden.

Järnvägsprodukter

Nu när det mesta av VA-arbetet är färdigt på projektet Fyrspår Arlöv-Lund går S:t Eriks över till att leverera järnvägsprodukter. Det är kabelrännor, kontaktledningsfundament och kabelbrunnar. Även här är många av produkterna lokalproducerade i Staffanstorp.

S:t Eriks har det största sortimentet av järnvägsprodukter i betong i Sverige. Det innefattar även ett komplett sortiment av produkter för plattformar.

– Tack vare mångfalden av produkter kan vi kombinera de lösningar varje beställare behöver. Det gör att vi kan ta ett helhetsansvar för betongprodukter på ett byggprojekt, konstaterar Christer Dieden.

Artikel från Dagens Infrastruktur