Ny handbok guidar till stenläggning på rätt sätt

2020-03-02

Svensk Markbetong lanserar nu en ny handbok för hur markstensbeläggningar ska byggas. Samtidigt släpps ett digitalt verktyg som gör det enkelt att trafikklassa och dimensionera överbyggnaden för kommunala gator och industriytor.

18 år har gått sedan den förra handboken gavs ut. Den är branschens rättesnöre för hur en markstensyta ska konstrueras och anläggas och landskapsarkitekter använder den som kurslitteratur.

Ny uppdaterad handbok

Men branschen har utvecklats enormt och mycket i den gamla boken är numera inaktuellt. Därför släpper Svensk Markbetong nu Beläggning med plattor och marksten av betong, projektanvisningar och rekommendationer. En ny handbok, uppdaterad med moderna arbetsmetoder. Ett exempel är konstruktioner med bundet bärlager, som introducerats för att minimera spårdjupsutveckling. Allt i den nya boken går hand i hand med de nya krav som ställs i AMA-Anläggning 20.

– Det handlar om hållbarhet. Markbetong har många fördelar jämfört med andra material. Den har lång teknisk livslängd eftersom den är temperaturoberoende, står emot vridningar och tål mekaniskt slitage. Men om du dimensionerar eller bygger ytan på fel sätt så drar du inte nytta av materialets fördelar. Med den nya handboken kan alla anlägga marksten på rätt sätt, vilket ger ytor som håller, berättar Anders Junghage, en av bokens fyra författare.

Behövdes nya normer

Våren 2016 träffades företagen Benders, Cementa, Starka och S:t Eriks i Vinnovas forskningsprojekt ”Klimatsäkra städer”. De var överens om att det behövs nya normer. Därför väckte de liv i det tekniska branschsamarbetet, Svensk Markbetong, som varit vilande sedan 2002.

Läs boken digitalt eller beställ kostnadsfritt

Tillsammans gick de igenom handboken från pärm till pärm och skrev om cirka 80 procent av innehållet. Idag kan boken läsas digitalt eller beställas utan kostnad på www.svenskmarkbetong.se

Digitalt verktyg för enkel dimensionering och trafikklassning

På den nya webbplatsen finns också ett verktyg som gör att vem som helst enkelt kan trafikklassa och dimensionera förstärkningslagret för kommunala gator eller industriytor. 

Få personer har kompetens att göra alla beräkningar som krävs för en korrekt dimensionering, vilket har resulterat i en del godtyckliga estimeringar genom åren. Men med det nya verktyget är det enkelt. Det hjälper dig räkna ut ytans trafikklass. Sedan fyller du i klimatzon, sten- eller plattstorlek och några andra värden. Därefter får du de mått och dimensioner som trafikklassen kräver.

– Det här verktyget kommer spara mycket tid och pengar, samtidigt som det hjälper branschen att leverera mer hållbara ytor i slutändan, säger Erik Simonsen, utvecklingsledare på Cementa, och en av personerna bakom Svensk Markbetong.

Svensk Markbetong kommer fortsätta att uppdatera och utveckla branschens arbetsmetoder. I april släpps ytterligare en handbok som heter Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggning, och på webbplatsen publiceras på sikt fler handböcker.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Erik Simonsen, Senior utvecklingsledare, Ph.D/MSc, Cementa Utveckling, Cementa AB. 070-825 68 15.