S:t Eriks tar täten för högsta miljöfokus i branschen

2020-09-22

Som ett viktigt verktyg för att få en tydlig bild av våra produkters miljöpåverkan har S:t Eriks tagit fram Miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er. Miljövarudeklarationerna kommunicerar öppen och transparent information om hur vår miljöpåverkan ser ut och de har granskats och godkänts via en oberoende verifiering.

Som grund för framtagning av EPD:erna har livscykelanalyser genomförts, i linje med ISO 14040:2006 och ISO14044:2006. Eftersom de utförts enligt en fastlagd standard för en viss bransch och produktkategori så blir informationen jämförbar med andra miljövarudeklarationer framtagna utifrån samma kriterier. 

- Vi har länge legat långt fram vad gäller att använda cementtyper med lägre koldioxidutsläpp och optimerat cementmängder i våra recept. S:t Eriks miljövarudeklarationer har gett oss möjligheten att få en ännu tydligare bild av produkternas miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, säger Therese Kvarnström som under våren tillträtt som ny hållbarhetschef på S:t Eriks.

EPD:er är ett verktyg för S:t Eriks kunder, som genom transparent och tredjepartsgranskad dokumentation får ett bra underlag att använda vid exempelvis upphandling för att jämföra olika produkters miljöprestanda. 

- I dagsläget finns det inte några tredjepartscertifierade EPD:er registrerade inom dessa produktområden i Sverige vilket gör att vi är extra stolta att presentera detta arbete. Genom en riktig djupdykning i detaljer har vi fått en omfattande och bra bild av vår klimatpåverkan i de olika livscykelstegen. Vi går mot en spännande framtid där mycket kommer att hända, både inom vår bransch och för S:t Eriks. Det är ett måste om vi ska nå våra klimatmål, säger Therese Kvarnström.

S:t Eriks AB har tagit fram EPD:er för produktgrupperna GERMAX PG®, KANMAX PG®, Trafik, järnväg & stödmur samt Mark & mur. Samtliga EPD:er finns registrerade i The International EPD® System samt tillgängliga här.