Vi hjälper Umeå att förhindra översvämningar

2016-09-06

"Nu har vi bättre kapacitet att klara skyfallen”

– S:t Eriks fördröjningsmagasin hjälper Umeå att undvika översvämningar

Allt fler städer använder fördröjningsmagasin för att förhindra översvämningar vid kraftiga regn och skyfall. Umeå är ett aktuellt exempel.

– Ett 20-tal fördröjningsmagasin har redan installerats och fler är på gång, berättar Conny Persson, funktionsledare på det kommunala bolaget Umeva.

Vid stora skyfall blir kommunernas VA-system ofta översvämmade. De kan helt enkelt inte svälja så stora mängder vatten på kort tid. En lösning är därför att använda fördröjningsmagasin – en slags mellanstation för regnvattnet innan det når det kommunala VA-systemet.

– Vid ett skyfall strömmar vattnet in i fördröjningsmagasinet och lagras där. När regnet sedan upphör transporteras det kontrollerat ut i ledningssystemet, säger Lars-Olof Nilsson, produktutvecklare på S:t Eriks.

Ett 20-tal fördröjningsmagasin har installerats

Allt fler städer inser nyttan med fördröjningsmagasin. Bland annat Umeå, där det kommunala bolaget Umeva numera premierar byggföretag som installerar fördröjningsmagasin, både vid nybyggen och i efterhand på befintliga fastigheter.
– Vi ville hitta en morot för att få byggföretagen att minska belastningen på Umeås VA-system. Därför reducerar vi avgiften som finns för att koppla på vårt dagvattennät för de fastighetsägare som installerar fördröjningsmagasin. Man kan spara en bra slant på det, berättar Conny Persson.  

Satsningen har visat sig vara lyckosam. I nuläget har ett 20-tal fördröjningsmagasin installerats vid nybyggen och det är flera på gång. Och om Umeå skulle drabbas av ett kraftigt regn idag tror Conny att de skulle klara sig bättre nu än för ett par år sedan.
– På de platser där det finns fördröjningsmagasin har vi kapacitet att klara kraftiga regn och skyfall utan att drabbas av översvämningar, säger Conny Persson.

 

Större städer drabbas hårdast vid skyfall

På S:t Eriks välkomnar man Umevas initiativ och hoppas att fler städer kommer att ta efter. Inte minst då SMHI varnar för att skyfallen kommer att bli allt vanligare på grund av klimatförändringar.

– Framförallt större städer behöver anpassas för att hantera stora vattenmassor, där finns få grönytor som suger upp vattnet på naturlig väg. Tak och gator transporterar istället vattnet ner till de kommunala ledningarna som snabbt blir överfulla och översvämningen är ett faktum Med fördröjningsmagasin skulle de undkomma det problemet, avslutar Lars-Olof Nilsson.