Gräsarmering för gröna körbara ytor

2015-08-17

Det finns många användningsområden för gräsarmeringsplattor. Brandgator och parkeringsplatser är vanligt förekommande, men man ser den även på garageuppfarter, som gallerplatta kring träd och som markförstärkande släntbeklädnad.

I vårt sortiment finns tre olika varianter. Gräsarmering Hansa är den kanske vanligaste sorten med gallermönster i ytan. Vår nyhet Gräsarmering Birka är sammanhängande stenar som ger ett naturligt och vackert resultat. I serien Munksten ingår även Gräsmunk som inte bara är estetiskt tilltalande med sin strama linjeföring, den är dessutom mycket bekväm att gå på tack vare sin stora plana yta.

Gräsarmering Hansa

Gräsarmering Hansa