Natursten till ditt gestaltningsprogram? Tänk på detta.

2023-06-19 Lästid: 4 min

Står du i valet och kvalet mellan natursten och betong i ditt nya gestaltningsprogram? Betong är prisvärt och lätt att räkna på, men gestaltningsmöjligheterna och livslängden för natursten gör materialet perfekt för hållbara byggnationer. Vilket är rätt för just ditt projekt? Här är sju faktorer att ta hänsyn till.

Natursten kostar mer

Medan betong är en blandning av vatten, cement och grus, gjutet i formar till den slutliga produkten, har natursten sitt ursprung i miljontals år gamla urberg. Processen inleds med att ett stort block av sten bryts ur berget som därefter bearbetas genom bland annat sågning, huggning, flamning, krysshamring – helt beroende av produkten och vilken karaktär man vill ge denna.

Men glöm inte att tänka långsiktigt. Naturstenens livslängd överträffar alltid betongens, så ta hänsyn till det när du ställer kostnaden idag mot hållbarheten över tid.

Mät klimatavtrycket på lång sikt

Beroende på vilken natursten och vilken behandling du använder i ditt gestaltningsprogram så påverkas klimatavtrycket. En rapport från Vinnova visar att det är hanteringen och bearbetningen som mest påverkar ditt miljöavtryck, tillsammans med transportutsläpp.

Även här måste du komma ihåg att ta hänsyn till hela livscykeln. Natursten återvinns i  hög utsträckning. Till exempel återanvänds 98% av all svensk gatsten vid omläggning av ytan, medan livslängden på betong är 30 år (för natursten ligger snittet på åtminstone 180 år).

Vikten av kreativ gestaltning

Natursten ger ett exklusivt och varmt intryck – det går inte att säga emot. Beroende på vilken sten och vilken bearbetning du använder får du helt olika estetik. Med natursten kan du därför med enkla medel sätta unik prägel och skapa en naturlig, oregelbunden och välkomnande känsla i urbana miljöer. 

Har du några riktigt originella idéer? Då kan man ofta lösa det, ibland manuellt, men oftast görs det med kraftfulla datorstyrda robotar som håller i verktygen.

Lyft dina CSR-krav tidigt i processen

Har du gott om tid, eller är byggstarten runt hörnet?

Om du har krav på socialt ansvarstagande i framställningen av natursten är det viktigt att presentera kraven tidigt i processen, så att du hinner granska leverantörens dokumentation innan det är dags att beställa stenen. Natursten som tillverkas i Europa är idag av hög kvalitet och bearbetas många gånger i högteknologiska processer med långt framskridet hållbarhetstänk. Men det är fortfarande upp till beställaren att granska varje leverantörs inspektionsprotokoll och godkänna dem innan beställning.

Det gör att leveranstiden kan bli något längre än för betong, så se till att vara ute i god tid. 

Var beredd på vissa materialvariationer

Eftersom natursten är ett rent naturmaterial så förekommer det variationer i stenmaterialet som du måste vara beredd att acceptera. Det kan röra sig om mindre nyans- eller färgskillnader, eller lite större mineralansamlingar, ofta kallat kattränder.

Det är helt naturliga materialansamlingar som, efter utgallring, inte påverkar kvaliteten, men om du vill ha en helt perfekt yta måste du ange vilka variationer som kan godtas eller inte i din beställning (och vara förberedd på att detta kan fördyra projektet).

Ta hänsyn till den begränsade tillgången

Betongbrist är ovanligt – men eftersom natursten är ett naturmaterial ska du inte använda det slentrianmässigt. Vad är målet med gestaltningen och vilken funktion ska naturstenen bidra med?

Beroende av vilket stenmaterial man har att tillgå så är förutsättningarna olika för hur stenen tillåter sig att bearbetas. Vissa material kan inte klyvas eller råhuggas utan måste exempelvis sågas. 

Exempel: 

Vill du ha höga naturstensmurar så måste dessa sågas eftersom det är väldigt svårt att tillhandahålla material som kan klyvas i stora mått. Detsamma bör du tänka på för exempelvis kantsten i större volymer. Använd hellre ett sågat alternativ, eller en hybrid, det vill säga delvis sågad och delvis råhuggen kantsten. Då sparar du på det klyvbara materialet, till förmån för produkter som verkligen "måste" vara råhuggna.

Vill du lära dig mer om vilken natursten som passar bäst var? I Stenhandboken från Sveriges Stenindustriförbund finns allt du behöver veta.

Glöm inte att räkna in belastningen

Överväger du att använda natursten i en hårt trafikerad miljö? Då måste du vara vaksam i ditt materialval.

När du ritar in betong kan du enkelt göra en beräkning och återskapa tåligheten, men natursten kan variera från block till block. Även om allt naturstensmaterial genomgår omfattande testning innan det får användas till produktion av CE-märkta produkter, måste du komma ihåg att det är ett naturmaterial.

Om du ritar in natursten i en tungt trafikerad gata måste beräkningar av brottslast utföras, och kanske måste beläggningens (ofta hällens) format anpassas för att säkert klara trafikbelastningen.

Natursten för flera generationer

S:t Eriks erbjuder ett stort sortiment av nordisk och europeisk natursten som är perfekta för hållbara byggnationer med lång livslängd. Har du frågor? Kontakta gärna någon av våra säljare för vidare samtal om våra produkter eller våra naturstensspecialister om vilka möjligheter vi har för specialtillverkning av natursten.