Med våtpressade plattor skapar du ditt eget hållbara uttryck för framtiden

2020-02-28

En betongplatta behöver inte vara tjock för att vara stark. Hur stark en platta blir beror på hur den tillverkas och vad den innehåller. Med en tidlös design och exceptionell hållbarhet är valet enkelt. S:t Eriks våtpressade plattor är ett självklart val när du vill skapa ett bestående formmässigt avtryck med dryga 40 procent lägre C02 påverkan jämfört med en traditionell marksten.

Visste du att S:t Eriks år 2015 fick det prestigefyllda uppdraget att specialdesigna en platta till Stockholms mest centrala trottoarer, Klarabergsgatan? S­ammanlagt är det över 15 000m2, ett område lika stort som tre fotbollsplaner där den våtpressade Klaraplattan finns. I närheten ligger även en av Sveriges mest ikoniska platser nämligen Sergels torg, vars svartvita ytskikt också är en våtpressad platta. Ytan på Sergels torg är sammanlagt 9000m2, där över 45 000 personer rör sig varje dag. På dessa trafikerade platser passar en våtpressad platta bra då den har hållit i över 50 år och fortfarande fyller sin funktion. 

S:t Eriks är ensamma i Norden om denna unika tillverkningsmetod och fördelarna med dessa plattor är många. Tillverkningsmetoden bidrar till att plattorna kan göras tunnare än standardplattor med bibehållen styrka. En tunnare platta reducerar användningen av cement och därmed också CO2-avtrycket jämfört med en traditionell marksten. 

Då de våtpressade plattorna är tunnare än traditionell marksten resulterar det också i effektivare transporter med fler kvadratmeter med plattor i varje leverans vilket därmed ger en lägre miljöbelastning och dessutom förbättrad arbetsmiljö vid läggning. 

Hållbarheten är också något utöver det vanliga, detta då metoden ger en tät betong med god frostresistens, risken för frysskador minimeras även den över livslängden. Kalkutfällning, som är vanligt bland betongprodukter, minimeras på grund av det låga vct värdet vid tillverkning. S:t Eriks våtpressade plattor har utöver ovan egenskaper dessutom mycket klarare färger då 100 procent av betongen är färgad. 

Hur går det då till? 

Tekniken kräver noggrant materialval, proportionering och tillverkningskontroll. Genom den här metoden blir de våtpressade plattorna 40 procent starkare än med annan teknik och med motsvararande materialsammansättning.

Alla våtpressade plattor är dessutom försedda med distanser som automatiskt ger en fogbredd mellan plattorna. Därigenom minskar risken för kantskador och man uppfyller automatisk Mark AMA:s krav på fogbredd. 

Möjligheterna är oändliga

I serie 65mm ingår även Superplattan, Superplattan Patina, Orienteringsplattor och Ränndalsplattor där format och distanser är lika. Med våtpressmetoden finns möjlighet till unika ytskikt på alla format där exempelvis Klaraplattan, Dragarbrunnplattan och Fristadsplattan är några som också är döpta efter sin omgivning. Kontakta oss för att få mer information om andra format och möjligheter!